Chào mừng quý khách đến Cổng thông tin điện tử Nhà Xuất bản Thể thao và Du lịch

Sản phẩm xuất bản và Dịch vụ In ấn của nhaxuatban.vn


Lĩnh vực xuất bản sách

– Xuất bản sách theo Chính sách của Đảng Nhà nước Chính phủ

– Xuất bản sách theo đơn đặt hàng.

Dịch vụ In ấn

Các dịch vụ in ấn tài liệu, tờ rơi, áp phích quảng cáo, tài liệu, số tay…

Dịch vụ cấp phép

Cấp phép xuất bản

Cấp chứng chỉ hoạt động thể thao

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÀ XUẤT BẢN

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0 Lienminhquocgia.com

Nhà Xuất bản Thể thao và Du lịch

Địa chỉ:  Số 7  Trịnh Hoài Đức, Hà Nội

Tổng đài toàn quốc: 0797 666 999

Website: www.sachdoc.net

Website chủ sở hữu: www.nhaxuatban.vn

Website: www.lienminhquocgia.com

Email: lienminhquocgia.com@gmail.com